top of page

Take Action

ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ - គាំទ្រញាតិដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករនិយោជិត!

May Day Petition: Sign to Support Workers' Rights!

នៅក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី១៣៣នេះ ក្រុមកម្មករជាស្រ្តី តំណាងសហជីព និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាបង្កើតញាតិនេះ។ យើងខ្ញុំសូមស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានិងតម្រូវការអាទិភាពចំនួន១១ចំណុចនេះ ព្រមទាំងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពនិងគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើង។

សូមចូលរួមគាំទករញាតិដើម្បីបង្ហាញពីជំហរនៃការគាំទ្រសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិត!

This petition was developed by women workers, trade unions and other civil society actors, to mark the 133rd International Labour Day.

We request that the Royal Government of Cambodia prioritises action on the below 11 Priority Problems, and works together with us to improve the lives of all workers in Cambodia. 

Sign the petition to show your support for workers' fundamental rights!

តម្រូវការទី១៖ ជម្រុញឲ្យមានការបង្កើតទារកដ្ឋាននៅតាមគ្រឹះស្ថានការងារ និងមត្តេយ្យសហគមន៍​នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ 

1. Establish nurseries in the workplace, and community-based kindergartens in every commune/ sangkat.

តម្រូវការទី២៖ ជម្រុញឲ្យមានការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្តល់​សេវាគ្រប់ប្រភេទនៅ​ហ្នឹងកន្លែង​តែមួយសម្រាប់ស្រ្តីរងគ្រោះ

អំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយដៃគូស្និតស្នាល រួមមានការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត ការគាំពារផ្លូវច្បាប់ ការព្យាបាលសុខភាព

រាងកាយ ការផ្តល់ជម្រកសុវត្ថិភាព និងការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ស្រ្តីរងគ្រោះនិងកូនៗ

​ប្រព័ន្ធរាយការ​ណ៍តាម​ទូរស័ព្ទនិងបង្កើតមណ្ឌលអប់រំនិងស្តារនីតិសម្បទាដល់ជនបង្កអំពើហិង្សា។

2. Establish a one-stop service centre for victims of domestic violence, including the provision of
psychological counselling, legal support, physical treatment, a safe shelter and the protection of victims and their children’s security; establish a telephone reporting service; and the create an education and rehabilitation centre for perpetrators of violence.

 

តម្រូវការទី៣៖ តម្រូវឱ្យគ្រប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​សេវាកំសាន្តបង្កើតនូវ​គោល​នយោបាយទប់ស្កាត់និងប្រឆាំ​ង​អំពើ​បៀត​បៀន

កេងចំណេញផ្លូវភេទ ​និង​ហិង្សា​គ្រប់​រូប​ភាព​មក​លើស្ត្រី​កម្មករនិយោជិត ព្រមទាំងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ ចុះអធិការ​កិច្ចការងារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសិទ្ធិការងារ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករនិយោជិត និងតម្រូវឱ្យ គ្រឹះ​ស្ថាន​សេវាកំសាន្តអនុវត្តការចុះបញ្ជីនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករនិយោជិត។

3. Require all entertainment service establishments to establish policies for the prevention of harassment, sexual exploitation and all forms of violence against women workers; strengthen the capabilities of labour inspection to guarantee the security of the labour rights and dignity of workers; and require entertainment service establishments to register workers with the National Social Security Fund.

តម្រូវការទី៤៖ កំណែ​ទម្រង់​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌ​កាត់​ដេរនិងដេរស្បែកជើង ដោយ

បង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីការដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិត ដោយកំណត់ពីការរៀបចំឡានដឹកជញ្ជូនដែល ធានានូវផាសុខភាព    សុវត្ថិភាព និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្មករ និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធភាពនិងចាត់វិធានការណ៍ជាបន្ទាន់ចំពោះយានយន្តដែលបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងមិនបាន ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។    

4. Reform the methods of transporting workers in the textile, garment and footwear sectors by establishing a policy on transporting workers which determines standards for transport vehicles; guarantee the health, safety and dignity of workers; reduce traffic accidents by strengthening effective implementation of the Traffic Law; and take urgent measures to prevent vehicles from travelling over the speed limit or not conforming to controlling vehicle technical specifications.

 

តម្រូវការទី៥៖ កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងពង្រឹងយន្តការការពារកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះ ​និង បង្កើត​ទម្រង់កិច្ច​សន្យា

គម្រូ​សំដៅការពារ​​​សិទ្ធិ​ការងារនិង​អត្ថប្រយោជន៍​របស់កម្មករ និង​​ជម្រុញនិយោជកឱ្យចុះបញ្ជីរបបបេឡាជាតិ

សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករ និងស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញាILO189ស្តីពីការការពារកម្មករ

ធ្វើការតាមផ្ទះដើម្បីផ្តល់ការ​ពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងនិងក្រៅប្រទេស​។

5. Set a minimum wage and strengthen protection mechanisms for domestic workers, including by creating
a model contract for protecting the labour rights and benefits of workers; urge employers of domestic
workers to register domestic workers with the National Social Security Fund; and ratify ILO Convention No.
189 on the Protection of Domestic Workers to protect the rights and benefits of domestic workers inside
and outside Cambodia.

តម្រូវការទី៦៖​​​ ផ្តល់កិច្ចគាំពារសង្គមដល់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដទៃទៀតតាមរយៈការផ្តល់ប័ណ្ណ សមធម៌ឱ្យដល់ពួកគាត់ឡើងវិញ

6. Provide social protection for street vendors and workers in the informal economy by providing them with
valid equity cards.

តម្រូវការទី៧៖​​​ ពង្រឹងយន្តការការពារសិទ្ឋិពលករចំណាកស្រុកពីការកេងប្រវ័ញ្ចការងារ ការជួញដូរមនុស្ស និង ទាសភាព សម័យទំនើបតាមមរយៈ ការធានាឲ្យបាននូវ​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ឯកសារ​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់ពលករ ការបង្កើតប្រព័ន្ឋ

គ្រប់គ្រងទិន្នន័យអំពីពលករចំណាកស្រុកដែលរួមមាន ចំនួនពលករ អាស័យដ្ឋានកន្លែងការងារ និង

ទីកន្លែងស្នាក់ និងបង្កើតជម្រកសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ដល់ពលករដែលជួបបញ្ហា រួមមាន

ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យបណ្តោះអាសន្ន និង សេវាប្រឹក្សាយោបល់ និងគួរ​រៀបចំឲ្យ មាន

​កិច្ចជួបប្រជុំជាមួយពលករចំណាកស្រុកមួយឆ្នាំ២ដង។

7. Strengthen protection mechanisms for migrant workers from labour exploitation, human trafficking and
slavery; modernise through ensuring workers’ rights to hold personal documents; establish data
management systems to document migrant workers, including the number of workers, addresses of
workplaces and residences; establish a safety shelter to provide immediate care to workers who experience
problems, including provision of food, temporary accommodation and counselling services; organise a
meeting with migrant workers every year.

 

តម្រូវការទី៨៖ ​​​កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលនិងប្រាក់ធានានុគ្រោះសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

8. Set a minimum wage and gratuities for workers in the tourism sector.

 

តម្រូវការទី៩៖ កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យសំណង់និងព្រៃឈើ និងជម្រុញឲ្យនិយោជកក្នុង វិស័យសំណង់និងព្រៃឈើចុះបញ្ជីរបបសន្តិសុខសង្គមឱ្យគ្រប់កម្មករទាំងអស់និងដាក់ចេញឆាប់ៗនូវ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការការពារសុវត្ថិភាពកម្មករពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ។

9. Set a minimum wage for workers in the construction and forestry sectors; urge employers in those sectors to register all workers with the National Social Security Fund; and promptly issue a Prakas on the protection of workers from workplace accidents.

 

តម្រូវការទី១០៖ ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយជំលោះដីធ្លីដែលកំពុងកើតមានប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងតម្លាភាពសំដៅការពារសិទ្ធិនិងសុវត្ថិភាពដីធ្លីរបស់កសិករខ្នាតតូចការពារស្ថេរភាពទីផ្សាររបស់កសិករ និង ដាក់បញ្ចូលកម្មករខ្នាតតូចទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍កិច្ចគាំពារសង្គម។

10. Strengthen implementation of the law and the efficiency of just and transparent resolutions for current land disputes to protect the land rights and security of small farmers; protect the stability of farmers’ markets; and include small farmers in the informal economy to receive social protection benefits.

 

តម្រូវការទី១១៖ ដោយបង្កើនការគោរព ការពារ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិសហជីពតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីព

បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លី និងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ព្រមទាំងបញ្ឈប់ការ​ប្រើប្រាស់​អំពើហិង្សា​លើ​ស្ត្រីអ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីរួមគ្នារក្សាស្ថេរភាពទីផ្សារការងារ

11. Increase the respect, protection and promotion of trade union rights through amendments to the Law on Trade Unions; end the use of short-term contracts; amend the Law on Associations and NGOs; and end violence against women and human rights defenders to consolidate

labour market stability.

សម្គាល់ - ខ្លឹមសារញាតិទាំងស្រុងអាចទាញយកពីទីនេះ!

NB: Access to the full petition can be found here:

សូមចូលរួមផ្តល់ការគាំទ្រញាតិ! Sign the Petition!

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមគាំទ្រ!

Success! Thanks for submitting!

Petition developed and co-signed by:

1.    ActionAid Cambodia (AAC)
2.    Building and Wood Worker Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC)
3.    Cambodian Food And Service Workers Federation (CFSWF) 
4.    Cambodian Alliance of Trade Union (CATU) 
5.    Cambodian Youth Network (CYN) 
6.    Coalition of Cambodia Farmer community (CCFC)
7.    Cambodian Tourism Worker Union Federation (CTWUF)
8.    Cambodian Union Labour (UCL)
9.    Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) 
10.    Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (Licadho)
11.    Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
12.    Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)
13.    Cambodian Human Rights and development Association (ADHOC)
14.    Independent Trade Union Federation (INTUFE),
15.    Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)
16.    Klahaan Organization (Klahaan) 
17.    Labour Rights Support Union of Khmer Employee of NAGA World (LRSU)
18.    National Independent federation Textile Union of Cambodia (NIFTUC)
19.    Solidarity Center (SC)
20.    Youth Resource Development Program (YRDP) 
21.    Worker Information Center (WIC)

Take the Survey

This 3-minute survey will help us understand which issues are most important to women in 2018

Join us as a member

Be Brave Like a Girl and join Kla-haan today!
We will send you updates and invite you to take action on issues that you care about.

Write a Blog

We'd love to hear your story. It's easy to write a blog about women's rights, equality or another issue on our blogs page.

Anchor 1
bottom of page